گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی معماری، عمران و شهرسازی پاریس فرانسه در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۹ برابر با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ در پاریس فرانسه توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار گردید.